Đang xử lý.....

Sinh viên Khoa Địa Lý thực hiện chương trình " Ngày Thứ 7 xanh" 

Thực hiện chương trình "Ngày thứ 7 xanh" do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm phát động.

Sáng ngày 13/3/2021 các đoàn viên thanh niên Liên chi đoàn Khoa Địa lí đã tích cực tham gia, hưởng ứng chương trình, lao động vệ sinh tại khu vực tự quản, góp phần giữ gìn khuôn viên Trường Xanh-Sạch-Đẹp

Đây là một hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).