Đang xử lý.....

Đội ngũ giảng viên trình độ tâm huyết với nghề 

Quản trị khoa Địa

Cơ cấu tổ chức bộ máy của khoa giai đoạn 2016-2020, gồm:

- Hội đồng khoa;

- Ban chủ nhiệm khoa (tính đến 12/2020) gồm 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa.

- 02 bộ môn: Bộ môn Địa lí cơ sở và Phương pháp giảng dạy; Bộ môn Địa lí Việt Nam và Thế giới.

- Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng bao gồm: Chi bộ, Công đoàn bộ phận, Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 04 chi đoàn trực thuộc; Hội sinh viên với 04 chi hội trực thuộc.

Hiện nay khoa bao gồm 02 bộ môn: Bộ môn Địa lí cơ sở và PPGD; Bộ môn Địa lí Việt Nam và Thế giới; Số lượng cán bộ, viên chức: 16 (có 02 CB đang học tập và làm việc tại nước ngoài).  Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức: PGS: 02; TS: 07; ThS: 06 (trong đó có có 03 NCS) và 01 cán bộ văn phòng. Số cán bộ kiêm nhiệm trong trường Đại học Sư phạm phục vụ các chương trình đào tạo của khoa: 01 PGS. Số cán bộ kiêm thuộc khối cơ quan Đại học Thái Nguyên phục vụ các chương trình đào tạo của khoa: 02 PGS.

- Đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Khoa có trình độ cao (100% đội ngũ BCN Khoa, trưởng bộ môn có trình độ TS, BCN Khoa luôn có thành viên là PGS), được đào tạo bài bản, được bồi dưỡng thường xuyên về lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý.

- Tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa đoàn kết, tâm huyết với nghề; Đội ngũ giảng viên có độ tuổi trung bình trẻ, năng động, thích ứng với yêu cầu mới của giáo dục, của cuộc cách mạng 4.0; phần lớn đội ngũ giảng viên tích cực học tập nâng cao trình độ, đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học và có thể giảng dạy, NCKH, xuất bản tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Đã tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và đào tạo.

loading....