Đang xử lý.....

Cấp bằng, trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2023

Thời khóa biểu các lớp bổ sung kiến thức học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo Kế hoạch học bổ sung kiến thức chuẩn bị Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023; Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 30(2022-2024) và Khóa 29(20...

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023 (Bổ sung); Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 29(2021-2023); Th...

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2023

Lịch thi Bổ sung kiến thức (Cho thí sinh dự tuyển trình độ thạc sĩ Tháng 5 năm 2023) - Thời gian thi...

Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 - Trình độ thạc sĩ Khóa 28 (2020-2022); Khóa 29 (2021-2023); Th...

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm ...

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023 Trình độ Thạc sĩ - Khóa 29 (2021-2023) - Thời gian thi: Từ 10...

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài...

Lịch thi học kỳ I - năm học 2022-2023 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 29B và K30A (Thời gian thi: T...

Thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nướ...

Thông báo Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho n...

Thu học phí các lớp liên thông vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN đợt 2 năm 2022