Đang xử lý.....

Giới thiệu về khoa Địa Lí 

Quản trị khoa Địa

KHOA ĐỊA LÍ

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng khoa Địa lí: Phòng 302, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên.
Địa chỉ: số 20, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3 856 851
Email: geo@tnue.edu.vnkhoadia@dhsptn.edu.vn

Năm 1966, Khoa Địa lí - một trong bảy khoa đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, nay là Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, được thành lập tại vùng đồi núi thuộc xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên).

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, dù trong hoàn cảnh sơ tán và đối phó với các cuộc ném bom của đế quốc Mỹ, cũng như trong thời kỳ đất nước hòa bình xây dựng và phát triển kinh tế, các thế hệ thầy và trò Khoa Địa lí luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước xây dựng khoa lớn mạnh, xứng đáng là một trung tâm đào tạo giáo viên địa lí và nghiên cứu khoa học của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Khoa Địa - Trường Ðại học Sư phạm thuộc Ðại học Thái nguyên (Trường Ðại học Sư phạm Việt Bắc trước đây) được thành lập ngày 18-7-1966, với nhiệm vụ đào tạo giáo viên môn Địaphục vụ sự nghiệp giáo dục trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong 55 năm xây dựng và phát triển khoa Địa đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước, đồng thời đã khẳng định là một trong những đơn vị đào tạo giáo viên Địa có uy tín, chất lượng hàng đầu trong cả nước.

Hiện nay khoa bao gồm 02 bộ môn: Bộ môn Địa lí cơ sở và PPGD; Bộ môn Địa lí Việt Nam và Thế giới; Số lượng cán bộ, viên chức: 16 (có 02 CB đang học tập và làm việc tại nước ngoài).  Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức: PGS: 02; TS: 07; ThS: 06 (trong đó có có 03 NCS) và 01 cán bộ văn phòng. Số cán bộ kiêm nhiệm trong trường Đại học Sư phạm phục vụ các chương trình đào tạo của khoa: 01 PGS. Số cán bộ kiêm thuộc khối cơ quan Đại học Thái Nguyên phục vụ các chương trình đào tạo của khoa: 02 PGS. Hiện nay khoa đang giảng dạy 01 CTĐT trình độ đại học: Cử nhân sư phạm Địa lí ; 01 CTĐT trình độ tiến sĩ và 03 CTĐT trình độ thạc sĩ. Tổng số người học các hệ đang học tập tại khoa là 272; trong đó 98 sinh viên chính quy, 133 học viên VLVH, 41 học viên cao học (03 chuyên ngành).