Đang xử lý.....

I. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng khoa Địa lí: Phòng 302 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên.
Địa chỉ: số 20 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3 856 851
Email: geo@tnue.edu.vn

II. Quá trình hình thành và phát triển
     Ngày 18/7/1966 Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành Quyết định số 127/CP thành lập Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Các khoa cơ bản của trường đã được thành lập, trong đó có khoa Địa lí.
Ngày 18/3/1991 Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 63/HĐBT sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc vào Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, đánh dấu bước lớn mạnh của các khoa trong trường, bao gồm cả khoa Địa lí.
Ngày 04/4/1994 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 31/CP thành lập Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc trở thành Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái  Nguyên. Các khoa trong trường bao gồm cả khoa Địa lí vẫn được giữ nguyên.
      Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, dù trong hoàn cảnh khó khăn của những ngày đầu mới thành lập, ngày đất nước có chiến tranh, cũng như trong thời kỳ  xây dựng và phát triển kinh tế, các thế hệ thầy và trò khoa Địa lí luôn luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước xây dựng khoa lớn mạnh, xứng đáng là một trung tâm đào tạo giáo viên địa lí và nghiên cứu khoa học của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
      Hơn 50 năm qua, Khoa đã đào tạo được gần 4000 giáo viên có trình độ Cử nhân sư phạm Hệ chính quy, gần 100 giáo viên Hệ không chính quy, 150 Thạc sĩ khoa học. Khoa đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng nhiều bằng khen và giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng thường xuyên cho cho giáo viên các trường Trung học Phổ thông.