Đang xử lý.....

BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO THỰC HIỆN BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VIRUS CORONA

Lịch công tác tuần từ 17 - 23/6/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 17 - 23/6/2019

Lịch công tác tuần từ 10 - 16/6/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 10 - 16/6/2019

Lịch công tác tháng 6 năm 2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 6 năm 2019 như sau: