Đang xử lý.....

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ - Chuyên ngành: Địa lí học

- Tên chuyên ngành đào tạo + Tiếng Việt: Địa lí học + Tiếng Anh: Geography - Mã số chuyên ngành đào tạo: 62310501 - Tên ngành đào tạo + Tiếng Việt: Địa lí học + Tiếng Anh: Geography - Trình độ đào tạo: tiến sĩ - Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Địa lí học Địa lí học + Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Geography Geography - Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên