Đang xử lý.....

Giới thiệu các mặt hoạt động 

Quản trị khoa Địa

* Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ

Cơ cấu tổ chức bộ máy của khoa giai đoạn 2016-2020, gồm:

- Hội đồng khoa;

- Ban chủ nhiệm khoa (tính đến 12/2020) gồm 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa.

- 02 bộ môn: Bộ môn Địa lí cơ sở và Phương pháp giảng dạy; Bộ môn Địa lí Việt Nam và Thế giới.

- Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng bao gồm: Chi bộ, Công đoàn bộ phận, Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 04 chi đoàn trực thuộc; Hội sinh viên với 04 chi hội trực thuộc.

* Công tác đào tạo

- Hoàn thiện xây dựng CTĐT Cử nhân Sư phạm Địa lí; CTĐT thạc sĩ Địa lí học, Địa lí tự nhiên, Lí luận và PPDH Địa lí.

- Hiện nay khoa đang quản lí và thực hiện 01 CTĐT trình độ đại học: CTĐT CNSP Địa lí; 03 CTĐT trình độ thạc sĩ (Địa lí học, Địa lí tự nhiên, Lý luận và PPGD bộ môn Địa lí); 01 CTĐT trình độ tiến sĩ (Địa lí học). Tổng số người học các hệ đang học tập tại khoa là 272; trong đó 98 sinh viên chính quy, 133 học viên VLVH, 41 học viên cao học (03 chuyên ngành. Khoa có 01 giảng viên kiêm nhiệm làm trợ lý đào tạo đại học,  01 giảng viên kiêm nhiệm làm trợ lý đào tạo sau đại học.

- Một số giảng viên của Khoa đã tham gia dạy bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho các tỉnh; tham gia bồi dưỡng GV thực hiện CT GDPT 2018 hai môn Địa lí THPT và Lịch sử - Địa lí THCS; Viết các tài liệu bồi dưỡng cho bộ GD&ĐT.

- Hàng năm tổ chức tốt các đợt thực tế chuyên môn cho cả giảng viên và sinh viên, thực tập sư phạm, mời giáo viên giỏi ở các trường phổ thông chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên trước các đợt thực tập sư phạm, tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường phổ thông.

- Mời các nhà khoa học của các Viện nghiên cứu, giảng viên của một số trường Đại học trong nước đến giảng bài cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

* Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, bài giảng đại chúng, nói chuyện chuyên đề có yếu tố quốc tế.

- Tổ chức hội thảo, seminar chuyên môn với Viện Địa, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

- Mời các nhà nghiên cứu, các giảng viên của các viện nghiên cứu và trường đại học giảng dạy, nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngoại khóa cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

-  Cử nhiều giảng viên dự hội nghị, hội thảo, nghiên cứu ngắn hạn trong nước

* Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Công tác KT&ĐBCLGD nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đảm bảo đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đây là công tác đóng vai trò quan trọng trong quá trình tồn tại và phát triển của Trường nói chung và của Khoa nói riêng. Trong những năm qua Khoa thực hiện tốt công tác phân công cán bộ phụ trách công tác KT&ĐBCLGD cấp khoa, triển khai tốt các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT, của ĐHTN và của trường ĐHSP về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- 100% ngân hàng câu hỏi thi được rà soát và cập nhật đáp ứng được CĐR của các CTĐT.

- Thực hiện việc coi, chấm thi, lưu bài thi theo quy định. Thực hiện lấy phiếu khảo sát theo quy định.

* Công tác học sinh, sinh viên

Hệ thống tổ chức, quản lý HSSV cấp khoa gồm BCN Khoa, trợ lý công tác HSSV, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập. Công tác HSSV đã được củng cố, kiện toàn, đồng bộ giữa Trường và Khoa. Khoa phối hợp tốt với Phòng CTSV, Ban quản lý KTX, chính quyền và công an trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tạo điều kiện cho sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện. Khoa phối hợp tốt với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các khoa chuyên môn khác tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, từ thiện, các hoạt động chuyên môn, ngoại ngữ. Tổ chức tốt công tác tư vấn, hỗ trợ người học. Tổ chức tốt các câu lạc bộ, nhóm học tập cho sinh viên.