Đang xử lý.....

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 6/2022

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo; Sơ đồ kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ & hợp tác quốc tế năm...

KẾ HOẠCH Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Công văn V/v Tham gia giải thưởng KOVA lần thứ 20, năm 2022

Công bố công khai dự toán ngân sách đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 hệ đào tạo Thạc sỹ khóa 29

Thông báo Tuyển sinh đi học tại MA RỐC năm 2022

Thông báo Thu học phí học viên sau đại học

Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 5 năm 2022

Thông báo triển khai dịch vụ thu, nộp các khoản nợ của sinh viên trên IU qua kênh VietinBank Ipay về...

Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2022"

Thu các khoản phí, lệ phí trên IU tháng 05 năm 2022

Tổ chức Chương trình cho Lưu học sinh ở nhà dân (homestay) năm 2022

Thu học phí các lớp liên thông vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, ...

Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường, kì thi ngày...