Đang xử lý.....

Môi trường học tập chuyên nghiệp 

Quản trị khoa Địa

Nhà trường đã lập quy hoạch tổng thể khuôn viên, cảnh quan, môi trường giảng dạy, học tập đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường, sức khỏe, an toàn.

Khuôn viên rộng rãi của trường được phân theo các khu chức năng: Khu Nhà làm việc; Khu giảng đường, nhà thí nghiệm, thư viện; Khu TDTT; Khu nội trú phù hợp với một trường sư phạm. Trong khuôn viên có đường đi nội bộ (có chức năng liên kết các khu vực và chức năng đường chạy bộ thể dục thể thao cho người học), cây xanh, vườn hoa, hồ nước đã được nâng cấp.

 

loading....