Đang xử lý.....

Chương trình đào tạo được kiểm định đáp ứng yêu cầu xã hội 

Quản trị khoa Địa

- Hiện nay khoa đang quản lí và thực hiện 01 CTĐT trình độ đại học: CTĐT CNSP Địa lí; 03 CTĐT trình độ thạc sĩ (Địa lí học, Địa lí tự nhiên, Lý luận và PPGD bộ môn Địa lí); 01 CTĐT trình độ tiến sĩ (Địa lí học).

- Hàng năm tổ chức tốt các đợt thực tế chuyên môn cho cả giảng viên và sinh viên, thực tập sư phạm, mời giáo viên giỏi ở các trường phổ thông chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên trước các đợt thực tập sư phạm, tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường phổ thông.

- Mời các nhà khoa học của các Viện nghiên cứu, giảng viên của một số trường Đại học trong nước đến giảng bài cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

 

loading....