Đang xử lý.....

Là cơ sở giáo dục hàng đầu về đào tạo, NCKH và bồi dưỡng về giáo viên Địa Lí 

Quản trị khoa Địa

Khoa Địa - Trường Ðại học Sư phạm thuộc Ðại học Thái nguyên (Trường Ðại học Sư phạm Việt Bắc trước đây) được thành lập ngày 18-7-1966, với nhiệm vụ đào tạo giáo viên môn Địaphục vụ sự nghiệp giáo dục trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong 55 năm xây dựng và phát triển khoa Địa đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước, đồng thời đã khẳng định là một trong những đơn vị đào tạo giáo viên Địa có uy tín, chất lượng hàng đầu trong cả nước.

Hiện nay khoa bao gồm 02 bộ môn: Bộ môn Địa lí cơ sở và PPGD; Bộ môn Địa lí Việt Nam và Thế giới; Số lượng cán bộ, viên chức: 16 (có 02 CB đang học tập và làm việc tại nước ngoài).  Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức: PGS: 02; TS: 07; ThS: 06 (trong đó có có 03 NCS) và 01 cán bộ văn phòng. Số cán bộ kiêm nhiệm trong trường Đại học Sư phạm phục vụ các chương trình đào tạo của khoa: 01 PGS. Số cán bộ kiêm thuộc khối cơ quan Đại học Thái Nguyên phục vụ các chương trình đào tạo của khoa: 02 PGS. Hiện nay khoa đang giảng dạy 01 CTĐT trình độ đại học: Cử nhân sư phạm Địa lí; 01 CTĐT trình độ tiến sĩ và 03 CTĐT trình độ thạc sĩ.

loading....